CAPS KABV

Die CAPS-kurrikulum is aanlyn beskikbaar.  Jy kan ook die departementele werkboeke vir gesyferdheid en geletterdheid aflaai.  Ons het gemerk dat die dokumente ingewikkelde terme rakende skrif gebruik…”arkade” en “guirlande” patrone.  Ek verstaan dit as volg:

Garlands/Guirlande is die rondings soos in ‘n “apieswaai patroon”.  Dit sinspeel op die “Garlands”, tinselof kersversierings wat ‘n mens kan drapeer.   Die Arkade patrone is die hoppies van ‘n “hasiehop” patroon (“arches”).

Het iemand dalk ander inligting beskikbaar?

Die sewe-punt kodes:

Kodes

Die 2013 slaagvereistes (Wat is deur?)

Minimum slaagvereistes 2012 Gazette

Nasionale Protokol vir Assessering GR R-12 web 

About these ads